Recent Posts

Четвъртък, 05 Януари 2012 07:39

ISO 9001:2008

 

През месец септември 2010г. внедрената в „Симеон-73” ООД Система за управление на качеството успешно мигрира към Международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, с което затвърди позицията си, че дейността му е насочена изцяло към удовлетвореността на клиента.

 

 

 

Считано от 26.04.2010г. „Симеон-73” ООД промени своето седалище и адрес на управление, както следва:

„Симеон-73” ООД
гр. София,
ж.к. Разсадника, бл.9, вх.Б, партер
ЕИК: 121445403
ДДС: BG 121445403
МОЛ: Васил Петков